Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

dreaminginslaughterhouse
Reposted fromsleepycat sleepycat viaboro boro

April 06 2015

dreaminginslaughterhouse
8281 f168
dreaminginslaughterhouse
4842 4bf9 500
Reposted byTeofolsecalecornutuumlkdgoaskaliceblackirisorangeugarteSzczurekgingerstormechoesfromonetoanotherhepigoodkarmamiscreant-at-lifegbestsdreamstildeday11shadowadmnDoppelganger

March 30 2015

dreaminginslaughterhouse

March 26 2015

dreaminginslaughterhouse
|Women in Science
Reposted fromseverine severine viamakemewannadie makemewannadie

March 25 2015

dreaminginslaughterhouse
Reposted fromkjn kjn viaboro boro
dreaminginslaughterhouse
Siedziałem wygodnie rozparty i wypatrywałem oświetlonych okien, zawsze mnie frapowały okna, w których późną nocą świeciło się światło, ktoś czytał całą noc książkę swego życia, ktoś umierał, ktoś dusił się w strasznym kaszlu, ktoś budził się z krzykiem ze snu koszmarnego, ktoś brał kogoś w ramiona, ktoś brał coś na uspokojenie, ktoś płakał z tęsknoty, ktoś szedł do łazienki.
— Pod Mocnym Aniołem
Reposted fromjok jok viaboro boro

March 24 2015

1112 3d9a

Deconstructing Harry (1997)

Reposted fromLittleJack LittleJack viailovemovies ilovemovies
dreaminginslaughterhouse
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz. 
— — Shōma Morita, machnęłam już dawno

March 21 2015

dreaminginslaughterhouse
Czytać należy tak, jakbyś w celi śmierci czytał ostatnią książkę, którą ci przyniósł strażnik więzienny. Czytać trzeba na śmierć i życie, bo to największy ludzki dar. Pomyśl — tylko człowiek umie czytać.
— Sandor Marai - księga ziół via possibly that's all
Reposted fromciociaebi ciociaebi viajointskurwysyn jointskurwysyn
dreaminginslaughterhouse
1014 1dfc 500

March 17 2015

dreaminginslaughterhouse
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viamakemewannadie makemewannadie
dreaminginslaughterhouse
In Iceland, books are exchanged on Christmas Eve, and you spend the rest of the night reading. People generally take their books to bed along with some chocolate. How cozy and wonderful does that sound?
http://joannagoddard.blogspot.com
Reposted fromuoun uoun viamakemewannadie makemewannadie
dreaminginslaughterhouse
Wszystkiego musisz się nauczyć. Wszystkiego, co zwykle nie wymaga nauki. Samotności... obojętnośći... cierpliwości... milczenia.
(...) Pozostawiasz wszystko własnemu biegowi. Przychodzi Ci to niemal z łatwością. Pozwalasz, aby upływający czas wymazywał Ci z pamięci twarze, numery telefonów, adresy, uśmiechy, głosy.    
— Bernard Queysanne "Człowiek, który śpi"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamakemewannadie makemewannadie

March 07 2015

dreaminginslaughterhouse
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka via21gramow 21gramow

February 28 2015

6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viamakemewannadie makemewannadie

February 19 2015

dreaminginslaughterhouse
src
Reposted fromheima heima via21gramow 21gramow

February 10 2015

dreaminginslaughterhouse

February 06 2015

dreaminginslaughterhouse

February 03 2015

5469 c607
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaboro boro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl